Psykolog DK Aalborg - Tab og Sorg.

Intet menneske kan leve uden at miste nogen vi holder meget af, det er en indbygget del af tilværelsen. Vi bliver i tabet fanget af de følelser der giver livet mening ; kærlighed, hengivenhed, tillid og tør vi at leve livet meningsfuldt ud, så er smerten ved at miste - den helt naturlige anden side af livets mening og faktisk en ligeså stor en del af meningen med livet som kærligheden, selvom det sjældent opleves således. Uden tab ingen kærlighed, uden kærlighed ingen mening, uden mening intet liv.

Når vi mister opleves det i stedet ofte meningsløst, vi kan ikke rigtig begribe, at det skulle gå således eller også er vi bare ikke parate eller i stand til at acceptere tabet, i begyndelsen -  Senere kommer i glimt, mening i meningsløsheden og til sidst kommer fornuften og vi indser, at vi også er en del af den paradoksale cyklus livet er.

Nogle gange oplever et menneske sig fastlåst i sit tab. Dette kan skyldes, at tabet aktiverer temaer der rummer meget angst for personen og som hun eller han nu er tvunget til at tage stilling til på en anden måde end tidligere. Der var måske før tabet var en føleese af ligevægt / balance eller tryghed i tilværelsen. Måske er oplevelsen så voldsom, at vi oplever manglende kapacitet til at cope med tabet og vi føler os fortabte.

Følelsen af tabt eller manglende sikkerhed i livet aktiveres ofte hos et menneske der oplever at miste. Den manglende sikkerhed fås ikke bare tilbage ved en quick fix løsning - nej den må man i stedet erfare gennem at leve og således genvinde over tid - Dette er een af årsagerne til, at vi mennesker oplever os så fortabte når vi mister, for smerten dukker op fra tid til anden og lammer os. 

Et af redskaberne til at bearbejde, mindske og komme af med sit savn, sin sorg eller smerte er at tale om det igen og igen. Ord er følelsescontainere og når vi taler fra det sted inden i der gør ondt , så kan vi afskibe smerten - eet ord ad gangen.

Det giver plads til fornuften og følelsernes greb begynder gradvist at slippe sit tag i os - Når vi siger, hvad vi føler og tænker, kan vi senere føle og tænke noget nyt om det vi har sagt, på denne måde er det mulgt at lægge afstadn til vores egne følelser og komme videre og påny opleve livet som meningfuldt.

Denne metode til tabsbehandling og bearbejdning af sorg og savn, med udgangspunkt i menneskets væren kaldes eksistentiel psykoterapi og fordrer en tillidsfuld atmosfære.