Psykolog DK Aalborg - Angst.

Et liv levet i angst er et liv halvt levet.. fortæller et gammelt græsk ordsprog.

Først skal vi overleve...

Alligevel er angst er en naturlig følelse for alle mennesker. Den har gennem vores evolutionen medvirket til artens overlevelse.

I tidernes morgen, lærte frygten/angsten os, at undgå vilde dyr, giftigt føde eller ukendte ting - og dét sikrede at vi overlevede. Således er angst egentlig en meget stor succes for os mennesker, når man tænker over det.

Urmennesket i det moderne samfund.

Menneskets psyke og måden den virker på idag, har ikke ændret sig stort siden dengang vi løb ude på sletterne.Vi søger først at finde en mening med angsten, når den opstår og hvis vi kan dét, dæmpes angsten ofte.Kan vi ikke lige forstå angstens opståen eller styrke, forstærkes den ofte og vi begynder at fokusere på den.Når vi fokusere på angsten oplever vi lige pludseligt, at alt muligt er galt i vore omgivelser og i vores krop.
Jo mere energi vi giver angsten i os jo mere energi vil den tage fra os, så det er en skidt udvikling angsten igangsætter.

Angstcirklen - en drift.

Vi bliver angste for angsten og den begynder at invalidere os.
Angsten vil arbejde hårdt på, at få os til at føle os magtesløse, sårbare, alene og lade følelserne bestemme hvad vi skal. Angsten vil fortælle os det er bedst : at undgå situationer, at flygte og isolere sig, at blokere for fornuften.
Angst har således en dybt ubehagelig natur og kan være et voldsomt træls bekendtskab og er som regel altid en faktor i henvendelser om terapi.

Kognitiv adfærds terapi - en måde at få bugt med sin angst.

Det er med angst som med sex jo mere vi tænker på det, jo mere optaget bliver vi af vores krop. Det ene føles hyggeligt og det andet føles uhyggeligt.
Den psykologiske mekanisme for fokuseringen er imidlertid den samme, selvom resultaterne er vidt forskellige.
Derfor er det bedste modtræk at bremse tankerne omkring følelserne. Så akkurat som med sex, hvis vi ikke tænker på det, bliver vi ikke opstemte. Således er det med angsten, jo mindre vi tænker på den, jo mindre angste bliver vi.

Arbejdet med at omtænke angsten kaldes kognitiv terapi og det er en træning langt de fleste kan lære.
Tankerne er følelsernes håndtag, derfor tager vi fat her, når vi vil have resultater og angsten skal væk. For at understøtte denne udvikling aflæres flere af de handlinger man gør, som holder angsten ved lige, selvom man ikke tror det - og nye handlinger læres.

Kognitiv terapi er videnskabeligt baseret og den mest effektfulde intervention mod angstlidelser.