Psykolog DK Aalborg - Etik og metode

Som praktiserende psykologer er vi omfattet af psykolognævnets regler under socialministeriet og de fælles Etiske principper for nordiske psykologer under Dansk Psykolog Forenings etiske regelsæt. Det indebærer blandt andet skærpet tavshedspligt om alle de forhold, der kommer til vores vidende under mit arbejde, desuden rummer dette en klagemulighed for klienten, hvis psykologen optræder uprofessionelt.

Psykolog og supervison - din sikkerhed.

Vores arbejde er overvåget / superviseret af andre psykologer, for at sikre et højt fagligt niveau.
Som klient kan det være betryggende at vide, at der er andre professionelle psykologer der kigger din psykolog over skulderen, for at sikre, at metoderne er i overensstemmelse med faglig professionalisme.

Psykolog og teori - flere muligheder for at forstå.

Da mennesker er forskellige - arbejder vi udfra forskellige teorier for at forstå vore klienter.
For os er det ligefrem indlysende, at der kræves forskellige forståelser for at forstå forskellige mennesker.
Det har været en vellykket metode, for vort samarbejde med klienterne.
Disse teorier lægger vægt på forskellige sider af et menneskes psykologi og tegner derved et mere helt billede
af, hvem det menneske er, hvad der kan være vanskeligt og hvad der er muligt.
Ydermere skaber flere teoretiske muligheder ofte flere nye løsninger i livet, for klienten.

Psykolog og forskellige teoretiske metoder.

De mest almindelige teoretiske tilgange vi benytter er :
Systemisk teori, kognitiv tilgang, adfærdsmodulation, psykodynamik, eksistentiel fokusering,
psykoedukation samt EMDR-teknik og krisepsykologi.

Psykolog og anvendte teorier.

Hvilke teorier vi anvender, afhænger af klienten, situationen og de temaer der tales om.
Vi går direkte efter de teorier der skaber størst udvikling og fremgang for klienten.
Det er bedringen for klienten, der er central for os i arbejdet, ikke teorien,
men når der arbejdes teoretisk i samtalerne har klienten lettere ved at forstå terapien.
Det er oplevelsen, at jo større forståelse klienten har i terapien, jo hurtigere sker bedringen.