Psykolog DK Aalborg - Terapi-tips

Flere forhold om terapi kan være nyttig viden for klienten.
Terapi handler først og fremmest om tillid, men hvorledes ?. Nedenfor er der nogle tips.

Det vigtigste i terapi er, at du som klient er tryg ved din terapeut ellers virker terapien simpelthen ikke godt nok.
Er du i tvivl om noget som helst under terapien - Spørg ! Husk, at det er dig der betaler, derfor har du også ret til at spørge - Altid !
Du skal kunne føle dig tryg og i kontakt med din terapeut, hvis opgave det er at skabe og bidrage til, et trygt miljø for klienten.
Terapeuten skal gennem respekt og nærvær stille klienten udviklende spørgsmål, snarere end at give klienten svarene.
Har du ikke tillid til din terapeut eller føler dig utryg - Sig det ! og bliver det ikke bedre af det - Skift !, det har du lov til.

Forskellige psykologiske temaer viser sandsynligvis bedre resultater, når der benyttes bestemte teoretiske tilgange.
Kognitiv / Adfærds-orienteret terapi mod angst, depression, lavt selvværd og fobiske lidelser, evt. i kombination med medicin.
Psykodynamisk- / eksistentiel-orienteret terapi til eksistentielle temaer – Psykodynamisk- og systemisk-orienteret terapi til familie og grupper.
Krise-orienteret terapi og EMDR til akuttraumatiske hændelser og kritiske oplevelser – Imago- eller Prep- orienteret terapi til parforholds temaer.
Til stress temaer kan benyttes forskellige, som krise-orienteret terapi, systemisk, dynamisk / eksistentiel terapi og kognitiv- adfærds- terapi og coaching.

En psykoterapeut er ikke bare en terapeut, men kan komme 3 steder fra.

Psykolog.

Er en beskyttet titel, kun de som er uddannet Cand. Psych. eller Cand. Pæd. Psych. på universitetet må kalde sig psykolog.
En psykolog arbejder efter Dansk Psykolog Forenings Etiske regelsæt. Psykologer laver terapi og er derfor også psykoterapeuter.

Psykiater.

Er en beskyttet titel, kun de som har læst medicin og uddannet læge på universitetet og senere uddannet med et speciale i psykiatriske lidelser,
må kalde sig psykiater. En psykiater arbejder under lægeloven. Kun læger må ordinere medicin. Psykiatere laver også terapi og er derfor også psykoterapeuter.

Psykoterapeut.

Er ikke en beskyttet titel, det vil sige, at alle uden kvalifikationer, kan kalde sig psykoterapeut. Mange psykoterapeuter har længere en
praksisrettet uddannelse bag sig, andre har ikke. Mange psykoterapeuter arbejder efter et etisk regelsæt, andre gør ikke.
Psykoterapeuter laver også terapi.

Sluttelig er det klientens opgave, åbent og efter bedste evne at undersøge de stillede spørgsmål og fortælle om sine temaer
således, at psykologen får mulighed for at forstå, hvordan klienten tænker, føler og handler.


Har du andre spørgsmål, benyt nedenstående email-link