Psykolog DK Aalborg - Terapi og Terapitilskud

Terapi er en læringsproces - når man har lært sig det nødvendige behøver man ikke psykologen længere.

Terapi har flere foci.

I terapi kan arbejdsfoci være forskellige. Der kan arbejdes på fastlåste tankemåder, følelsesmønstre eller
handlemuligheder eller kroppen. Der kan arbejdes i fortid nutid fremtid, hvilket er én af grundene til, at der er forskellige teoretiske måder at forstå et menneskes psykologi på. Ofte vil der arbejdes simultant på flere.

Fælles forståelse.

Fælles for alle gælder at :
Psykologen arbejder for at forstå klienten og hendes / hans syn på samtaletemaerne.
Via denne forståelse stiller psykologen spørgsmål til klienten og samarbejder på denne måde,
for at finde nye og andre løsninger end klientens egne.

Sokratisk spørgeteknik.

Gennem psykologens spørgsmål og klientens svar samarbejdes om det, som er vanskeligt at tale om
og klienten oplever lettelse i sit liv. Det er nærmest en naturlov som tyngdekraften, at stilles de
rette spørgsmål med rette timing til klienten, så skabes der bevægelse i et fastlåst sind og man får det bedre. Ofte foregår bevægelsen i psykologens spørgsmål fra store åbne, brede spørgsmål mod den stadig mere snævre specifikke undersøgelse - Som vandet løber i en tragt først bredt og langsom siden smalt præcist og hurtigt. Dette kaldes den sokratiske spørgeteknik.

Ord er som følelsescontainere, får vi afskibet dem med det rigtige indhold, i den rigtige rækkefølge, lettes hjertet for det som føles tungt. Dette understreges af forskningen af hjernens opbygning og funktion.

Et godt tegn på, at der sker personlig udvikling, er når klienten tænker
” Det har jeg ikke overvejet tidligere og det giver mening for mig i mit liv ”.
Så begynder klienten at føle, tænke og handle anderledes end han / hun gjorde før. Husk terapisamtaler skal føre til forandring ellers er kan det jo være det samme. Det er målet for al god terapi.

En psykologsamtale varer 45-55 minutter. Psykologen arbejder under skærpet tavshedspligt.

Terapi-tilskud.

Terapi med tilskud kan groft opdeles i private og offentlige tilskud.

Private tilskud er f.eks

Private forsikringspolicer rummer ofte muligheder for betalt krisehjælp, mange forsikringstagere er blot ikke opmærksomme herpå.
Arbejdspladsforsikringer rummer ligeledes ofte krisehjælp til medarbejdere.

 

Offentlige tilskud er f.eks

Sygesikringen eller en offentlige forvaltning.
Fagforeninger giver indimellem krisehjælp til medlemmer.
Flere kommuner yder ligeledes krisehjælp til deres ansatte.


Kriterier for krisehjælp der ydes støtte til gennem egen læge og sygesikringen.

Tilskud til psykologhjælp er betinget af, at klienten medbringer skriftlig henvisning fra alment praktiserende læge eller vagtlæge, til første session hos psykologen.
Henvisning skal senest være udstedt 12 måneder efter at den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte.
Henvisningen skal være psykologen i hænde senest en måned efter udstedelsen.
Den enkelte klient kan frit vælge, hvilken af de psykologer, der er tilknyttet sygesikringen, der ønskes behandling hos.
Der ydes tilskud til maksimalt 12 konsultationer.

Personer omfattet af ordningen om sygesikringstilskud til psykologhjælp er

Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
Trafik- og ulykkesofre.
Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
Pårørende ved dødsfald.
Personer, der har forsøgt selvmord.
Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
Personer med let til moderat depression fra 18 år.
Personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD mellem 18 og 38 år.

Skulle du have du andre spørgsmål, benyt da venligst nedenstående email.