Psykolog DK Aalborg - Supervision

Hvad er supervision for psykologer på vej mod autorisation. 
 

Superision er et værksted, hvor man som ny psykolog sliber de redskaber der allerede findes og udvikler nye redskaber som efter undersøgelse opdages er nyttige i arbejdet. Atmosfæren for dette arbejde skal være en stemning af tryghed, tillid, fred og ro til at lade nysgerrigheden blomstre og udfolde kreativiteten.

Vigtigt i supervision, er " at turde tænke udenfor, det vi plejer og skifte position til sig selv " det stimulerer faglighed. Det betyder, at opmærksomheden er fri af urolige tanker om, hvad supervisor mon syntes om dette og hint, men med fokus på det væsentlige, "at få temaerne undersøgt grundigt ".
 
De fleste af os har brug for at føle, at vi lykkes - også i vores faglighed. Således er supervisors opgave bevidst at skabe den bedst tænkelige atmosfære for en udviklende dialog derfor er  Forskellighed ! et adelsmærke i supervision :  At vi finder nye meninger, foci og sammenhænge gennem vedvarende undersøgelse, nysgerrighed og kreativitet, der udvikler det vi allerede ved og opdager det vi endnu ikke har set. Når der tænkes " Okey det har jeg ikke lige overvejet før ", er fagligheden på vej fremad ad nye veje og giver os friske tanker, nye følelser som leder til nye handlinger, i vores faglige udvikling og i livet.
 
Lykkes dette under supervision sker samtidig den isomorfiske grundprocess, at supervisanden notorisk medtager sin supervisionsstemning af åbenhed, hvis den var rar og tillidsfuld nok at være i, med sig ind i sit eget psykologiske arbejde og får sine borgere, klienter eller samarbejspartnere til at føle sig velafslappede og velmodtagene. Supervision bør være sjovt, spændende, udfordrende og udviklende.
 
Dette oplever jeg er som den mere optimale udviklingsstemning i udviklingsrummet supervision, hvad det også er for mig selv, i min egen supervision.