Psykolog DK Aalborg - Supervision

Om supervisors måde at arbejde med sin faglighed på, under supervision.

For at finde den rette supervisor for dig eller jer kan det være en hjælp at vide lidt mere om supervisors faglighed og professionelle facon så derfor.....

Jeg er autoriseret psykolog med efterhånden 15 års bred erfaring som supervisor og psykolog på forskellige arbejdspladser og som krisepsykolog og psykoterapeut i forskelligartede kriseterapier. Jeg tillader mig at anse mig selv som vedvarende novice med erfaringsmæssig balast, da det holder mig på tæerne og giver mig nysgerrighed og interesse, at jeg intet ved om den næste opgave, hver gang, men skal være omhyggelig med at lære den at kende i relation / er - Den steming der søges skabt er hos modtageren er et autentisk engagement og en effortless grundstemning af accept, empati og opmærksom eller venlig modtagelighed, hvilket jeg oplever skaber en gunstig tillid og gør at alliancen meget hurtigt etableres.
 
Om Supervisionsalliance.
 
Alliancen er en forudsætning for, at der kan arbejdes på psykologisk udvikling. Ved at huske på, at jeg er en novice der er blevet lidt ældre og lidt mere erfaren og huske at det vigtigste værktøj i mit arbejde altid - er grundighed i relationer, i undersøgelser og i interventioner - at huske undervejs at skifte position til vores fund og danne nye hypoteser om det vi får undersøgt - hypoteser som vi hele tiden må være parat til at forandre, forkaste eller udvikle, i stedet for at risikere at blive forelsket egen fortræffelighed - Selvtilstrækkelig fastlåsthed er ofte set i vores felt, hvorimod det psykologiske arbejde fordrer konstant foranderlig dynamik og stiller det krav, at vi psykologer er forandringsparte i vores undersøgelsesarbejde.

Rent praktisk taler jeg lige ud i en afslappet, åben atmosfære uden for meget luft i stemmen eller hovedet helt vildt på skå.

Om supervisors teoretiske ståsted - indtil nu.
 
De teoretiske interventioner som opleves mest brugbare på dette tidspunkt i min karriere at give videre i supervision, baserer sig på en supervisand / klient  / målgruppe orienteret multiteoretisk tilgang, dels da mennesker vitterlig er meget forskellige har vi som fagpersoner brug for at havde flere redskaber i fagtasken og dels når vi efter nogle år i feltet har bevæget os interesseret indenfor flere forskellige teoretiske skoler, bliver det indlysende at syntetisere sine teoretiske ståsteder så ens aktuelle målgruppe får det optimale ud af vores viden.
 
Således superviserer jeg med en grundlæggende systemisk narrativ teori i form af en fremtrædende åben, positiv og ligeværdig stemning i kontakt og forståelsesramme, da det skaber en mere optimal stemning for de undersøgelser læringsrummet supervision byder på. Samtidig tilbyder denne stemning os som fagpersoner en masse i vores relationelle dynamiske arbejde, så vi samtidig bliver i stand til at arbejde med de mange meget brugbare teknikker der ligge i den dynamiske forståelse.
 
Supervisions / psykologisk assistance indbefatter et bredt perspektiv på nutid, fremtid, fortid og i den rækkefølge. Til at skabe den fusion benyttes kognitiv affærdsterapi til redskabsudviklingen med eksistentielt terapeutisk fokus.

Som psykolog er der kæmpe forskel på den akademiske teoriforståelse og udøvelsen i praksis, hvorfor en integrativ multiteoretisk metode let lader sig praktisere i virkeligheden. Det vigtige er, at man er konsistent i sine valg og kan forklare sine interventioner.

Supervision som supervisand som supervisor som psykolog som menneske.

Ovenstående passer godt til den person jeg er og fremhæver de menneskelige kvaliteter jeg besidder og derfor virker det godt i min faglighed. Det er den faglighed der passer godt til mine personlighedstræk og som er udviklet gradvist under utallige supervisioner og gennem mit daglie arbejde gennem efterhånden en årrække. Supervision handler for mig om lige præcist dét, at finde og udvikle den autentiske professionelle fagperson inden i supervisanden. Som en kunstner arbejder med een lille forandring ad gangen med at finde lige det udtryk der rammer stemningen bedst - således ser jeg supervisanden arbejde med at finde sig selv og sin udgave af den faglige identitet der klæder een bedst. Den indre stemning vi søger kan være forskellig fra person til person, men målet er det samme for os alle, hvad enten det er Rolands eller Gurlis udgave af en psykolog, nemlig at skabe strukturer, hvor der vedvarende er plads til videre udvikling uden, at supervisanden oplever stress.
 
For hvornår er det lettest at være psykolog ? - det  er det når vi er autentiske, for så er affiniteten tættest på den person vi reelt er og så skal vi ikke bruge så meget energi og anstrenge os i vores professionelle identitet, med at prøve at være en fagperson vi dårligt begriber og så bliver vi nervøse eller bare trælse. Supervisionens primære opgave er at finde og udvikle den autentiske professionelle fagperson inden i dig. Det er dét vigtige arbejde supervisionen tilbyder vores faglighed og hvis vores afsæt er skabt med gode nok strukturer i begyndelsen af vores karriere så kan vi nøjes med at at fylde på og tage det i fremtidige supervisioner som vi kan bruge, uden at føle os tvungne til at æde alt, hvad der bildes os ind fra forskellige supervisorer af selvfortræffeligheder, simpelthed fordi vi allerede hviler godt i vores egen faglighed fordi de grundlæggende udviklingsstrukturer allerede er grundlagt. 
 
Dette er samtidig årssagen til, at jeg finder supervisionsarbejdet med psykologer på vej mod autorisation så uhyre meningsfyldt og væsentligt, for det skal assistere psykologen i mange år fremad essentielt. Dét arbejde der i supervisionen er bedst understøttet af supervisandens personlighed skaber også den mest autentiske fagperson og tilbyder et godt afsæt for en videreudvikling af psykologens faglighed.