Psykolog DK Aalborg - Chok og Traumer ( voldsomme hændelser )

Når vi får et chok ved en voldsom hændelse kalder vi psykologer overbelastningen for et traume. Vores sansehjerne i bunden af vores hjernesystem registrerer lynhurtigt, at der er fare på færde i en sådan grad, at vores psyke midlertidigt skal beskyttes. Det efterlader os bevidsthedsmæssigt i et øjeblikkeligt tomrum. I dette midlertidige tomrum kan vi handle tilsyneladende upåvirket af den voldsomhed, vi lige har være vidne til. Man kan sige at psyken giver os tid til mentalt ( og fysisk ) at slippe væk fra den fare vores hjerne oplever.

Mennesker rammes forskelligt.

Hvad der er voldsomt kan være meget forskelligt fra person til person. Det som rammer et menneske betyder måske ikke så meget for et andet og omvendt men det centrale i et traume er, at der sker en overraskelse, en rystelse eller noget uventet man ikke regnede med.

Når det sker betyder det samtidigt, at psyken hermed udsætter de reaktioner og følelser der normalt er knyttet til oplevelsen af traumet til senere. Det er yderst praktisk da vi således bliver i stand til at redde livet, hvis vi er i fare. Vi siger at sansehjernen reagerer med sin kamp og flugt mekanisme. Når vi er kommer væk fra overbelastningen og i sikkerhed, vil psyken normalt efter noget tid begynde at lade os reagerer på det vi har oplevet.

Post traumatisk stress.

Nogle gange kan psyken imidlertid ikke slippe den volsomme oplevelse. Det betyder hjernen er gået igang med en procecessering der rummer så meget angst, at hjernen har problemer med at behande de data der skal processeres fordi angsten blokerer. Dette opleves af skadeslidte som om hjernen kører i cirkler og vi genoplever hændelsen igen og igen - Vi kalder det Flash-backs eller looping, hjernen sidder med andre ord fast. Vi er nu blevet post traumatisk stresset.

Når vi er post traumatisk stresset, vil vi gøre alt for at skubbe vores tanker væk fra hændelsen, men det kan være svært for det dukker uanmeldt op - Vi skal huske på - ikke at huske ! - for ellers får vi det dårligt. Det giver os problemer hvis oplever noget som minder os om traumet, så overeagerer vi let og får det dårligt.

Traumer tapper energien.

Når et menneske rummer oplevelser som man skal bruge energi på at holde væk eller undgå at huske på er man post traumatisk stresset og det påvirker resten af vores liv og funktionsniveau, da vi oplever os følelsesmæssigt mere sårbare og stressede. Nogle mennesker går i årevis og fungerer gradvist dårligere pga. fortrængte traumer, deres hjerne ikke har kunnet processere. Dette kan medføre et hav af andre lidelser, fysiske symptomer, stress, dårlig søvn, sygdom, misbrug, angst eller depressioner.

Heldigvis kan disse traumer selvom de kan være meget gamle, for det meste behandles væk igen, men det kræver professionel assistance. Her hjælpes hjernen til at processere det voldsomme traume på plads igen, således at personen igen kan tænke på hædelsen uden at det berører een følelsesmæssigt.