Psykolog DK Aalborg - Supervision 

Fra teori til praksis i supervision.

Bevægelsen i supervision for nyere psykologer handler først om fremest om at kunne tilegne sig en masse praktiske håndelag for at kunne udføre den professionelle opgave, det er at virke som psykolog. Vi psykologer er fra universitetet skolet i at tænke resultatorienteret for på rimelig kort tid at tilegne os det teoretiske fundament der udgør vores grundviden som psykologer. Denne skoling gør, at vi som færdige kandidater tænker resultatorienteret, hvilket kan bevirke, at vi ofte kan føle os på meget glat is i transitionen mod en ny og mere praksisrettet psykologidentitet.

Derfor er det uhyre vigtigt at supervisionen afspejler dette element i psykologens udvikling, dels med hensyn til de daglige praktiske psykologfunktioner så man kan overleve den første tid uden at gå helt til i stress i sit første job og dels med hensyn til, hvad der teoretisk ligger til grund for udviklingen af psykologens forskellige praksisredskaber.

Egen tilladelse for selvudvikling er formentlig nødvendigt at indarbejde i sin professionelle identitet for tillade, at man nu befinder i den livslange læringsproces som psykologi er. Let's face it, ingen af os bliver nogensinde færdigudlærte i dette felt, men hvis vi er heldige, bliver vi bare bedre. Det er der faktisk en vis ro og balance i at indse.    

Det betyder, at universitets skoling med hurtig resultatsøgning, formentlig til dels bør fraviges af den dimmiterede psykolog, hvlket faktisk kan virke som en direkte provokation for de fleste nye psykologer, men man risikerer at gå ned med stress tidligt i sin karriere som psykolog, hvis det ikke lykkes ret hurtigt at indse, at det psykologiske fagområde ikke vindes ved at sprinte, men gennem udholdenhed, interesse og rette pace i det maratonløb, en psykologkarriere faktisk er.

For at acceptere, at den udvikling kan finde sted for den professionelle psykolog er supervisionens kvalitet essentiel.