From Battlemind to Homemind

17-10-2015

Når en soldat kommer hjem er der nogle enkelte aspekter der kan være nyttige at hæfte sig ved. Den menneskelige psyke er langsom opfattende når det drejer sig om ophold i stressede miljøer. Det vi almindeligvis betegner som akkumuleret stress. Når en soldat derfor kommer hjem til fredelige Dannevang, fra et missionsområde efter 6 måneders udsendelse er det normalt at psyken ikke reagerer som soldaten måske ville forvente. Et fænomen som kan stå på temmeligt længe efter hjemkomst. Psyken advarer nemlig stadig soldaten om de truende farer der lurer lige rundt om hjørnet, når han krydser gaden, når mange mennesker er tæt på, når der lyder skarpe knald eller høje brag, eller soldaten befinder sig i situationer der på een eller anden måde minder om noget fra mission.

Vi siger at hjernens instinktcenter i den forlængede marv ( reptilhjernen ) reagerer, nærmest overfølsomt på det lange ophold i missionsområdet og det er en bedre strategi for racen Homo Sapiens overlevelse, hvis den vedbliver at opretholde dette beredskab længe efter en udsendelse. Denne tilstand kaldes med et rammende ord for Battlemind og refererer til, at soldatens centrale nerve system CNS er hyperaktivt og super sensitivt, af den indlysende grund, at det er den bedste tilstand at være i, for at overleve når soldaten er i missionsområdet.

Hvor lang tid varer det så før man kan forvente, at soldaten ( psykologisk ) kommer  " helt hjem " ? 

Det afhænger af, hvor livstruende oplevelser soldaten har været involveret i, tommelfingerregelen er jo flere oplevelser, jo længere tid vil det formentlig vare for det autonome nervesystem at tilpasse sig den Homemind tilstand, vi andre civile render rundt med. Almindeligvis kan der gå op til 6 måneder, hvis soldaten ikke har været i " kampfølinger ", før psyken holder op med at belemre systemet med overgangsreaktioner fra Battlemind til Homemind. Der kan gå længere tid, hvis der er oplevet mange kampfølinger og soldaten har oplevet at være i livsfare.

Der er naturligvis individuelle forskelle og soldater er lige så forskellige fra hinanden, selvom de alle har valgt at tage afsted til et missionsområde.

Dét som er vigtigt at vide er, at en soldat ikke bare har sagt ja til et forhøjet psykologisk stress beredskab i de 6 måneder missionen varer, men faktisk også et forhøjet psykologisk stress beredskab længe inden missionen, for her trænes der til udsendelse og det betyder opbrud i soldatens hverdags rutiner hvilket påvirker familie, kæreste og venner og betyder, at soldaten har mange stressende tanker og forventninger som er uafklarende mht. hvordan missionen er og hvordan soldaten kan forvente at reagere under mission når presset stiger. 

Derfor forventes og tillades, der en vis psykologisk stress / turbulens hos soldaten i kølvandet på missionsudsendelse - når soldaten går fra Battlemind til Homemind.