Udfordringen for familiens sorte får

01-11-2019

Det som gælder når familiens sorte får ikke føler sit nærhedsbehov opfyldt, er at personen begynder at tage afstand fra sin families værdier og søger at udfylde sit tomrum med noget andet - Denne søgen efter en bedre substitut, kan for familiens sorte får, virke desperat, da den følelse der ledes efter for at udfylde " hullet " indeni - ikke er kendt men kun fornemmet - Udfordringen er at personen først må opleve den eftersøgte følelse før han / hun kan finde ud af om det er den eller noget andet. Dét aspekt gør, at det sorte får afprøver en mængde forskellige ting som må forkastes før hun / han måske finder den følelsesmæssige tilstedeværelse der giver oplevelsen af at føle sig mere hel - uden tomhedens smerte.

Dette arbejde kan finde sted i terapien, hvis psykologen gennem at udvise vikarierende håb og følelsesmæssig tilstedeværelse i dialogen med det sorte får - giver personen oplevelsen af, at den nærhed omend professionel, føles så godt inden i, at der er grund til at flytte sin søgen udenfor terapilokalet og mærke efter i sig selv, i hvis persons selskab den analoge følelse opstår, altså den følelse som det sorte får måske for første gang oplevede i terapien og føltes så rigtigt - at han / hun kunne ønske, at det aldrig stoppede.      

Men hvordan kan et menneske lede efter noget det aldrig har kendt ? Dette spørgsmål er stillet utallige gange i den psykologiske litteratur og forsøgt besvaret med skiftende held. Den fornemmede følelse " the felt sense " begynder i kroppen og har meget ofte en direkte kontakt til andre lidet flatterende følelser som sorg, gråd, savn, følelse af opløsning - men giver alligevel personen en fornemmelse af at være rigtig - for gevinsten er at føle sig hel, i ro, glad - lykkelig - hvilket jo unægteligt minder om en anden følelse - samhørighed eller kærlighed til det menneske eller den relation hvori denne følelse opleves af det sorte får - Den fornemmede følelse er et menneskes instinktive intuitive fornemmelse af - at dette er det rigtige for mig.

Denne følelse ses ofte hos børn der er omsorgsvigtet af sine forældre. Barnet drages ofte mod voksne der yder barnet den omsorg der mangles uden - at barnet ved hvorfor det tiltrækkes meget mere af nogle bestemte voksne end andre - intuitiv fornemmelse, fornemmet følelse, instinkter. Undersøgelser af såkaldte "mælkebøttebørn " dvs børn der stik mod hele sin families dysfunktionalitet alligevel udvikler sig til et velfungerende menneske, har befundet sig en person der har kunne providere en følelsesmæssig nærhed / omsorg, som barnet kunne udvikle brugbare livsstrategier fra.

Egentlig er det ikke så mystisk, at dette instinkt er i mennesket, for udfra et trygheds- og sikkerheds- perspektiv er det overlevelsesmæssigt langt mere sikkert for et barn at blive beskyttet af en voksen, hvis det føler sig udsat og sårbar end at forsøge at klare sig selv - og her gør det sorte får akkurat som et omsorgssvigtet barn - prøver sig frem i livet. Dette gør naturligvis barnet uhyre udsat for tilfældige voksnes tilnærmelser og med manglende livserfaring kan dette behov for nærhed, ømhed og interesse blive fatalt for barnet.

Ikke mindre fatalt kan det ende for det sorte får - idet han / hun har gået meget lang tid med sit indre sorte hul - og forsøgt at suge en følelsesmæssig god nok løsning til sig for at udfylde sin tomhed.

Således bliver det sorte får også nødt til at afprøve sine relationer indtil det føles tilstrækkeligt rigtigt indeni. Dette sker meget sjældent uden, at partneren oplever stor sårbarhed, besidderiske tendenser og jalousi fra det sorte får.

Udfordringen for det sorte får er således at vove at vise og forsøge at kontrollere sine dårlige sider i sine relationer, som udspringer af angsten for at miste dét som får ham / hende til at føle sig hel indeni.

KLIK på blog til venstre for at læse flere.