Tillid - et psykologisk værktøj

01-10-2018

Denne uges blog omhandler begrebet tillid som værktøj i den psykologiske alliance. Det er helt bydende nødvendigt, at klienten har ro til at arbejde med det materiale der bringes op i terapien. Ro er af en særlig beskaffenhed i samtaleterapi. Ro består af rammer dvs. kontraktmæssige aftaler om, hvordan samtalerne skal forgå efter hvilke forudsætniger og hvordan de afvikles. For at klienten opnår denne ro skal andre væsentlige parametre opfyldes, klienten skal kunne opfatte psykologen med en vis fasthed dvs. sikkerhed for psykologens honorering af grænser og opfyldelse af stabil adfærd under hele forløbet.

Her kommer tillid som et professionelt redskab ind i den terapeutiske relation. En psykolog skal kunne inducere en vis portion tillid ved sin blotte tilstedeværelse, for gennem tilliden etableres den rette stemning og atmosfære til at undersøge materialet klienten kommer med. Ofte er dette materiale af en sårbar natur og skal naturligvis behandles med stor respekt af psykologen. Denne respekt ligger i interaktionen der etableres mellem klient og psykolog. Det betyder således, at det har kæmpe betydning for reslutatet af terapien, hvordan psykologens form er - altså, mimik, gestikulation, toneleje, stemningsudtryk, og hvad psykologens indhold er - altså, spørgsmål, timing og selvfølgelig psykologens forståelsesstruktur altså teoretiske ståsted. I psykologien har begrebet empati ofte været det fænomen der blev trukket frem når der skulle klargøres på psykologisk omkring tillid, set i et forklarings og forståelsesperspektiv. Altså hvorledes psykologens generelle opførsel giver mening for klientens forforståelse af, hvordan en tryg og tillidsfuld menneskelig kontakt er.

Vi oplever imidlertid ikke alle tillid på samme måde. Nogle mennesker oplever f.eks. større tillid, hvis man starter en relation i en lettere stemning, mens andre har brug for tæthed helt fra begyndelsen. Der er et hav af muligheder da mennsker jo som bekendt er meget forskellige. Så hvordan denne tillid vækkes udfra de mange forskellige personligheder der arbejdes med, er et vigtigt fokus for enhver professionel psykolog og er et af de værktøjer psykologen må mestrer.

Det er bestemt ikke forkert at hævde, at med en god indfølingsevne ( empati ) kommer psykologen langt, men det er ikke tilstrækkeligt for det kræver desuden, at psykologen formår at udvise den helt nødvendige fleksibilitet og vurdering af, hvilket mennesket der sidder overfor, så psykologen kan møde klienten lige dér hvor vedkommende er, dén dag. Det gør, at klienten uden anstrengelse og med lethed oplever en tillidsfuld relation. Det er efterhånden snart et mantra for mig at huske nævne, at hvis man som klient ikke oplever denne tillidsfølelse og stemning i selskab med samarbejdende psykolog som god nok, så skift !! - for det er vigtigt for det terapeutiske resultat, at man som klient føler sig set, hørt og forstået i et tillidsfuldt selskab.

Kllik på BLOG til venstre for at læse flere.