Ro - Regelmæssighed - Rutiner

07-06-2009

Der har været lidt stille på bloggen den seneste tid hvilket skyldes, særdeles stor travlhed med klinikflytning til nye lokaler. Denne proces har fået mig til at tænke på, den psykologiske vigtighed af at have faste strukturer til at imødegå livets udfordringer. Dette er nødvendigt både privat såvel som på arbejdet. Værdien af faste genkendelige rammer, har en vis afgiftende virkning på sindet. 

Vi ved fra Stress-management-psykologien, at de coping-strategier der virker bedst på det autonome alarmberedskab, parasympaticus, altså den del der får os til at slappe af, rimer på Ro - Regelmæssighed og Rutiner. Når det erkendes, betyder det så samtidigt, at vi arbejder, koncentrerer os og måske lever bedre når vi er i vante genkendelige omgivelser.

Antager man, at der er en vis sandhed i dette fænomen, kunne det så eksempelvis også betyde, at en psykolog der sidder i nye lokaler, yder et mindre godt arbejde, indtil disse lokaler føles vante og genkendelige og som sin egen arbejdsplads. Argumentationen rækker måske ikke helt så langt, men måske er der et vist belæg for at påstå, at psykologen skal koncentrere sig mere i nye omgivelser, end i sine vante arbejdsomgivelser.

I stressperspektivet hos stressoverbelastede, opleves det tydeligt, for her er psyken " aroused " og supersensitiv og den skadeslidte mærker en voldsom forværring så snart der opstår uregelmæssigheder, det være sig både på jobbet og i hjemmet. Det kunne tyde på en vis sammenhæng med ovenstående påstand, men hos en ustresset psyke opleves det naturligvis ikke, da psyken har masser af overskud til at agere, uden at bemærke et underskud af denne årsag. 

De sidste 10-15 år er et begreb som " feng sui ", hvor man indretter hjem og arbejdsplads mere psykologisk  energigivende - sandsynligvis også opstået som modtræk til stadig mere stressende omgivelser og livsstil. Så der er en bevidsthed omkring dette på grund af behov.

Vante omgivelser, hvis ikke de er forbundet med emotionel uro af een eller anden karakter, vil almindeligvis have en katarsis effekt på psyken, lidt på lige fod med de oplevelser vi har i naturen, selvom der er tale om vidt forskellige input til psyken. Katarsis betyder renselse af sjælen og til dette kræves der almindeligvis ro, regelmæssighed og rutiner for at finde sin jordforbindelse igen - inden det igen går løs med hverdagens krav og opgaver.

Klik på BLOG til venstre for at læse flere.