Quod erat demonstrandum - Evaluering i en smileykultur #=o)

23-03-2010

Quod erat demonstrandum - Så blev det en realitet, at klienter hos PsykologDK, anonymt og frivilligt kan evaluere egen tilfredshed og psykologens faglighed, som assistance til andre interesserede.

Det har længe været et ønske hos undertegnede, at bidrage til lettere at finde den rette psykolog. Ofte fortæller folk at det kan opleves som en tur i junglen, da man jo ikke kan vide, hvordan en psykologs faglighed egentlig er.

Vi lever i en smileykultur og internettet er præget af utallige forsøg på at evaluere alting, hvilket i grundtanken er en rigtig god idé. Mange evalueringer på internettet har bare den svaghed, at læserne ikke ved om de kan stole på det som angives. Således opstår der en kæmpe usikkerhed om, hvem de er som afleverer bedømmelser, scorer ratings eller giver smileys. Er de overhovedet kvalificerede til at vurdere de ting de påstår - eller er de ude i et helt andet ærinde ? Og hvad er det egentlig de giver deres vurderinger på baggrund af ? Hvordan den reelle sammenhæng er - kan være svært at vide.

Det rådes der hermed bod på - Evalueringerne hos PsykologDK kommer fra klienterne selv. De har et indgående kendskab til det de vurderer. Det giver læseren sikkerhed for, hvem bedømmerne faktisk er og at bedømmerne rent faktisk ved, hvad de taler om og at de er i stand til at give en reel bedømmelse.

Spørgsmålene er flere, offentlige og åbne, hvilket gør, at læseren selv kan bedømme deres relevans for en nuanceret og præcis evaluering. Undersøgelsen er ønsket 100 % anonym og helt frivillig da klienten tager papiret, og afleverer besvarelsen uafhængigt af psykologen i postkassen - på vej ud.

Et sidste ønske til kvaliteten er, at evalueringen er løbende og vil foregå kontinuerligt, hvilket skulle modvirke effekten af et enkelt lucky-punch, hvis en besvarelse falder heldigt ud. Fordelen ved løbende evaluering er, at det faglige niveau der tilbydes i klinikken ufravigeligt viser sig over tid og etableres efterhånden som besvarelserne kommer ind og herved ses tydeligt om faglige niveau holdes over tid.

Så derfor !! - Velkommen til en ny og spændende tilføjelse i PsykologDK med ønsket om vedvarende tilfredshed og større åbenhed gennem transparente og brugbare evalueringer, som tilbyder nye interesserede en reel vurdering af klinikkens faglighed. #=O) 

Klik til venstre på BLOG for at læse flere.