Neutralitet og Minimalistisk terapi - Vær der og stå ikke i vejen

03-03-2017

Lige siden Freuds dage har begrebet neutralitet i terapi, martret psykologer verden over, for hvordan og hvorledes skal vi dog komme ind på et menneske og forstå dets psyke, hvis ikke vi går i interaktion med, hvem vi er og hvad vi tror og overvejer i situationen. Dette stemmer umiddelbart dårligt med også at være neutral overfor klienten.

Problemet er highlightet hos eksistenspsykologerne der på samme tid gerne vil assistere klienten, såvel som insisterer på ikke at influere og forstyrre klientens materiale og ham i at finde sin indre egen logiske løsning på sine vanskeligheder. Freuds og hans følge gjorde i psykolanalysen en stor dyd ud af at være så tapetagtige menneskelige usynlige overfor klienten og sad endog bag klienten for ikke at forstyrre i klientens frie association.

Så fint nok Freud, men akkurat som hos eksistenspsykologiens dilemma - er det som at have sin banan efter at have spist den !! Det kan ikke lade sig gøre - Anyway !! vil klienten altid undre sig over hvem, hvad og hvor terapeuten er. Der er således skrevet tykke bøger om, hvad klienter har haft af fantasier om sin psykolog, det er ikke småting. Hvilket er helt normalt - når terapeuten ikke opfører som et menneske, er det da først for alvor startskuddet til mærkelige fantasier hos klienten om dette ikke-menneske, der kalder sig professionel. 

Min pointe er, at vi kan ikke både være der og ikke være der - tilstede i terapien. " Skid eller skrid af potten Freud ", som nogle kritikere ville sige, men det løser ikke dilemmaet - for der er da helt klart et dilemma tilstede. Når vi på den ene side gerne vil have, at klienten finder sine egne løsninger i samarbejdet med psykologen, må vi også stille spørgsmålet, hvor meget af disse løsninger mon så er psykologens forslag, når det kommer til stykket. Jo mere løsninger smager af klientens egen idiosynkrasi jo bedre kunne man forstille disse løsninger var. Hmm måske måske ikke - men det er klart at en klient der kommer i terapien med sin psyke og gerne, som en anden bil, vil have den fikset og kommer så forøvrigt tilbage når psykologen har lavet alt den hårde arbejde, lærer intet, derfor er det ikke i klientens tjeneste at psykologen bare fortæller hvad kliente skal. Begrebet terapeutisk minimalisme er for mig et muligt grundlag at ihukomme som terapeut - lad klientens selv og vær ellers en katalysator eller fødselshjælper, hvis det viser sig at være behovet. Jamen hvad så med neutraliteten !!

Netutralitet i terapi har intet at skaffe med at være neutral - for det kan ikke lade sig gøre - istedet kan man på bedste beskub og efter de bedste intentioner være autentisk og turde være så tæt på sig selv, at mødet giver mening for klienten. Det er tvingende nødvendigt at komme af vejen for klientens indsigter og løsningsforslag - men ikke længere væk end der kontakt til klienten materiale i hele processen. Minimalistisk terapi handler om ikke at stå i vejen for klientens eget arbejde og på samme tid assistere med spørgsmål og overvejelser skulle det vise sig ønskeligt, på en almindelig naturlig og personlig autentisk facon.

Klik på BLOG til venstre, hvis du vil læse flere.