Læringsstile og EMDR

05-04-2017

Jeg er gået lidt videre med begrebet læring, da det meste af den udvikling som foregår i et terapilokale handler om klientens læring og når dét er sagt er det nærliggende at se nærmere på begrebet læringsstile. Med læringsstil menes, hvilke forhold det enkelte menneske har brug for, skal være tilstede, for at han / hun har lettest ved at aktiverer lagringen af nyt materiale i sin hukommelse. Grunden til at måden denne lagring sker på, er så vigtig er at det betyder noget for, hvor let vi har ved at huske / genkalde det vi har lagret. Her forsker man forskellige steder i verden i, hvordan et menneske bedst muligt forstår / lagrer nye informationer. Her er man indtil nu kommer frem til, at vi mennesker lærer på forskellig vis, vi har med andre ord brug for forskellige indre og ydre forudsætninger for at vi kan lære bedst muligt. Nogle skal helst se tingene for sig, nogle skal skrive ned, andre skal småsludre om det, nogle skal helst røre ved det de lærer, have mange pauser og igen nogle skal have ro stilhed, andre smålarm, nogle multitasker og lærer bedst, andre igen skal kun have een ting ad gangen.

Alle disse forskellige behov i omgivelserne for optimal læring, er meget interessante for specielt folkeskolen. Fordi den læringstil det enkelte barn har, ofte kan misforståes som uro i klassen. Læringsstile kan sagtens ændre sig livet igennem, de kan trænes og forandres, men i folkeskolen er eleven mere prisgivet, hvis læreren ikke tilrettelægger en undervisning, hvor det er mulig for børn med forskellige læringstile at få udbytte af undervisningen. Her taler man om Høre-, Tænke-, Tale, Se- og Føle- børn. Pointen er at flere at de børn der ikke ligefrem elsker at gå i skole måske optager viden på en måde der ikke tilgodeses i folkeskolen, hvor pædagogikken måske er mere traditionel funderet.

Det interessante aspekt for mig som terapeut er, at disse læringsstile også er tilstede i samtaleterapi. Her stiller læringsformen, udvikling gennem samtale, faktisk også ret store krav til klienten om at kunne denne form for læring. The talking cure er egentlig yderst begrænset i sin læringstil. Hvilket også er een af grundene til, at jeg benytter flipovers i terapien - så det der tales om også ses - det giver flere sanse modaliteter for psyken at benytte når vigtig læring skal lagres i hukommelsen. Et andet aspekt er brugen af EMDR ( Eye Movement Desensitisation Reprocessing, som er en teknik jeg ofte benytter i terapi ) - EMDR udføres både som høre, tænke, tale, se, føle og intervention af klienten. Dette er tankevækkende da netop denne teknik er een af de hurtigste og mest effektive interventionsformer i psykologien idag. Tænk engang hvis det viser sig, at EMDR er dét af den simple grund at den lettere aktiverer hukommelsens lagring af traumer, fordi den aktiverer mange forskellige lagringsmetoder, Se, føle, høre, tale osv. Ja i psykologien hænger det hele sammen - spørgsmålet er bare hvordan ?.      

( KLIK på blog til venstre for at læse flere )