Homo Interneticus og de sociale kompetencer

11-07-2011

Hvilken betydning har internettets såkaldte sociale fællesskaber for udviklingen og påvirkningen af Homo interneticus evne til at indgå i almindelige sociale relationer og samspil ?

Reglerne for social kontakt på internettet er bundet op på bestemte præmisser som er meget forskellige fra IRL og ikke altid så let lader sig finde i tilværelsen udenfor internettet. Een af de største forskelle er hele identitets og anonymitets spørgsmålet. Vi kan være hvem som helst på nettet og det synes at appelere til mange menneskers fantasi. Se bare de mange dating sites og folks skuffelse når de møder " billedet " første gang IRL eller når vi ser at mindre opdragne mennesker udgive sig for hvem som helst. Et andet aspekt er, at de " sociale " medier reelt, er en eksersits i ensom, monistisk og solistisk, ensrettet kommunikation, hvilket helt fravælger de sociale kompetencer og så er det underordnet hvor mange " venner " du har. Thumps Up ?

Hvad gør muligheden for total anonymisering ved et menneske psykologisk set ? Det giver indiskutablet individet mulighed for at afprøve forskellige sider og grænser af sig selv. Sider som man måske ikke kan dyrke eller stå ved, hvis det er tydeligt for folk, hvem man er. Dét kan der givetvis ligge meget selvudvikling i, men på andre måder leder dette måske også til afvikling af sider hos sig selv, jo mere tid vi bruger på internettet. Meget tid på internettet risikerer ubemærket at få vores opmærksomhed til at rette ind efter det sælige sæt spilleregler, kontakt på internettet kræver, uden vi helt er klar over, hvad det indebærer for vores kompetencer IRL. Den største bekymring kunne være for de unge generationer som endnu ikke har udviklet et fast selv eller egen identitet med egne værdier og egne sociale kompetencer. De risikerer at underudvikle sider i deres samværsevner og nærværskapacitet.

Den anden dag så jeg en flok unge mennesker, sidde og hænge ud på cafe. De sad hver især med deres opmærksomhed tæt knyttet til deres internet opkoblede telefoner, som det mest naturlige, deres fysiske fællesskab blev mere indirekte dyrket, mens tilstedeværelsen på internettet blev plejet.  Et eksempel på en subkultur som accepterer et pseudoselskab og et fællesskab uden den kontakt man tidligere så som helt centralt for sammeholdet.

Ingen tvivl om at de var sammen, for de gjorde alle det samme, med hver sin telefon, men kvaliteten af socialiseringen var noget spøjs. Jeg skal selvfølgelig ikke kunne sige, om de var sammen på internettet og chattede dér, mens de sad der på cafe - Men jo mere udbredt og accepteret denne form for samvær bliver, kunne man spørge sig, hvad det vil betyde for individets sociale kompetencer, hvilke nye forventninger og regler for samspil og samvær er det udviklende for ?. For unge som stimuleres af megen daglig kontakt vil det måske ikke være den store omvæltning, men for de unge som ikke er super stærke i socialisering, kunne meget internet tid, i deres unge år få aldeles uønskede psykologiske konsekvenser på sigt, når der senere i livet stilles andre og større krav til deres kommunikative kompetencer IRL.

Der risikeres udviklet genrethed, et lavt selværd og social fobiske tendenser hos et ellers normalt menneske og det er interessant nok temaer for mange yngre klienter som søger assistance hos psykologer i denne tid. Det er netop eksistentiel usikkehed om eget værd og manglende evner og tiltro til egen identitessikkerhed. For slet ikke at nævne i talesættelsesevnen af deres indre følelsesliv også påvirkes, hvert fald i en direkte kontakt.

Skal man så være bange for et tilbageskridt for Homo Interneticus og den megen tid i de såkaldte sociale medier ? Vides ikke - men det opleves sikkert, at der er grænsebrydende normer på vej med generationer af unge, i deres socialiseringsformer: Da socialisering på internettet kun i aller bedste fald er en spinkel og mangelfuld model af virkeligheden er spørgsmålet, hvad det kommer til at betyde for generationers dissimerede sociale kompetencer ?. Således kunne det umiddelbart se ud på de sociale medier, som om nye generationer, ivrigt risikere at skyde sig i fødderne, lige inden starten går til livets marathon.

Klik på BLOG til venste for at læse flere.