Homo Interneticus og ADHD

12-04-2010

Internettet får skyld for meget og det er sikkert for lidt, men ser man på internettets formidlingsform med psykologiske øjne er der flere aspekter at hæfte sig ved. Diskussionen går på, hvilken påvirkning internettets formidlingsform vil have på specielt de yngre generationers tænkning. Den hævdvundne lineære tænkning, hvor personen følger et tema eller interessefelt i timevis og følger opgaven frem mod en løsning eller den associative tænkning, hvor personen i timevis suser rundt og tillader sin opmærksomhed at blive afbrudt igen og igen og kreativt samler informationer frem mod en løsning. 

De to tænke måder besiddes almindeligvis af alle mennesker, hvor de elitære uddannelser herhjemme hylder fordybelsen og veholdenheden til et problem er løst ergo den lineære tænkning. Heroverfor står internettets primære formidlings form, den associative tænkning, hvor vi tillader at dvæle langt kortere tid ved et enkelt emne og så suser videre til et nyt og mere spændende. Dette tema var til diskusison i BBC's program Homo interneticus, hvad vil det betyde for samfundet at kommende generationer ikke øver sig i koncentreret fordybelse der udvikler linær tænkning, men istedet i den mere opmærksomhedsflygtige informationssamling, der i den grad udvikler den associative tænkning. Vil det få nogen betydning overhovedet ? 

Een af tidens store psykologiske diskussioner er, hvordan det kan være at ADHD ( Attention Deficit Hyper Disorder ) opleves at være et stigende fænomen i vort samfund. Er det miljømæssige påvirkninger ?, genetiske ?, maden ?, forureningen ?, psykologerne ?, lægerne ?.....eller.....

Kunne det mon tænkes, at yngre generationer over hele kloden hver dag sidder og træner i associativ tænkning når de surfer på internettet uden at være klar over at de træner til ikke at kunne koncentrere sig i folkeskolen, hvor de fremstår mere urolige og ukoncentrerede fordi stimulationen i skoletimerne ikke benytter associative tænkemåde, men istedet er tilegnet den lineære tænknings fordybelse og koncentration, som herved bliver vanskeligere for flere børn.

Det vides ikke endnu for der mangler forskning på området, men eet har man fundet sikkert, de ældre generationers søgemønstre på internettet afviger klart fra de yngre generationers, hvilket man attribuerer til forskellig erfaring med to forskellige tænkemåder, men præcist hvordan det forholder sig vil fremtiden vise.  

Klik på BLOG til venstre for at læse flere