EMDR - Traumebehandlingens Ferrari

28-03-2013

EMDR - Eye Movement Desensitisation Reprocessing - Det kan undre een, hvorfor ikke alle psykologer i Aalborg eller i Danmark, for den sags skyld anvender teknikken. Efter endnu et vellykket seminar i København i traumepsykologiens kraftigst virkende og mest effektive behandlingteknik med meget grundig dokumentation, kan det virkelig undre een. 

Drøftelsen går på om udviklingen af EMDR går for langsomt eller i virkeligheden alt for hurtigt. Jeg oplever selv en stadig stigende efterspørgsel efter lige netop denne teknik, også fra folk der kommer hjem fra udlandet og har været så uhedige at skulle i kontakt med en krisepsykolog - Her har de oplevet en super kort super effektiv måde at få behandlet deres dårlige oplevelser på.

Sandheden om EMDR er, at den benytter hjernens egen processeringstruktur via ens central nerve system - akkurat som når vi sover. Således kender ens system allerede til teknikken - hvilket tit overrasket klienterne, der inde behandlingen kan have tanker som " kan jeg mon finde ud af det " - " nu håber jeg håber ikke at jeg dumper ". Det er sådan at vi i vores REM-søvn ( rapid eye movement ) processerer oplevelser fra vores liv - Denne mekanisme trækkes via EMDR ud af søvnen og ind i vågen tilstand og gør os istand til blive voldsomme oplevelser kvit i løbet af meget kort tid.

Netop tidsaspektet for bedringen, er et væsenligt parameter for os mennesker, siden min tidligere kollega Sigmund Freuds principper om lyst / ulyst, har det været god latin at lysten driver værket og det er dér vi helst vil befinde os i livet. EMDR giver psykologer den store fornøjelse af nedbringe traumatiserede klienters lidelser til et tidsmæssigt minimum.     

Er det så alle traumer EMDR kan behandle - kort sagt - ja. Jo mere præcise oplevelserne er jo lettere er det at ramme target præcist. Det er naturligvis ikke altid vi har adgang til, hvor det præcist gik galt hvis traumet skete for mange år siden - men også dette assisterer EMDR med. Dette kan siges da det er et spørgsmål om processering, hvor meget har hjernen fået igennem processering inden oplevelsen frøs til og blev noget klienten måtte slæbe med sig gennem livet til stor gene for sig selv og sine nærmeste. " Frozen memories " koster psykologisk energi at holde i ave og væk fra personens bevidsthed. Denne energi ( forsvarsmekanismer ) tager psyken fra personens totale energi mængde. Derfor oplever klienten ofte en psykologisk revitalisering - da der efter en EMDR behandling simpelthen bliver mere energi til rådighed. 

EMDR er med andre ord en teknik der bringer dig længere frem på banen - hurtigere og gør dig bedre kørende i dit liv med mere energi i tanken til at klare alle livets andre udfordringer -

Derfor er det helt naturligt at kalde EMDR for Traumebehandlingens Ferrari.   

Klik på BLOG til venstre for at læse flere.